Slovesný vid

 

Zopakujme si:

 

 

 1. Slovesá sú ohybné slovné druhy, ktoré pomenúvajú činnosti, deje alebo stavy osôb, zvierat a vecí.

 2. Slovesá môžu mať podľa zloženia tvar:

jednoduchý (jedno slovo), napríklad čítam,

zložený (viac slov), napríklad budem si čítať.

 1. Slovesá môžu mať podľa určitosti tvar:

neurčitý, napríklad jem,

určitý, napríklad jesť.

 1. Slovesá podľa vecného významu rozdeľujeme na:

plnovýznamové slovesánapríklad písať,

neplnovýznamové slovesánapríklad byť, musieť, chcieť.

 1. Slovesá rozdeľujeme na:

zvratnénapríklad poradiť si,

nezvratnénapríklad utekať, kresliť.

 1. Gramatické kategórie slovies sú

osoba,

číslo,

čas,

spôsob,

vid,

slovesný rod.

 1. Osoba slovies môže byť:

prvá – ja, my,

druhá – ty, vy,

tretia - on, ona, ono, oni, ony.

 1. Číslo slovies môže byť

jednotné, napríklad pracujem,

množné, napríklad pracujeme.

 1. Čas slovies môže byť

prítomný, napríklad varím,

minulý, napríklad varila som,

budúci, napríklad budem variť.

 1. Slovesný spôsob môže byť

oznamovací, napríklad zavolám,

rozkazovací, napríklad zavolaj!

podmieňovací, napríklad bol by zavolal.

 1. Slovesný rod môže byť

činný, napríklad mama perie,

trpný, napríklad bielizeň sa perie.

 1. Slovesný vid môže byť

dokonavý, napríklad zakričať,

nedokonavý, napríklad kričať.
 

Slovesný vid:

 

 

Slovesný vid je vlastnosť slovesa, ktorá vyjadruje trvanie deja.

Slovesný vid môže byť dokonavý alebo nedokovaný podľa toho, či je dej prebiehajúci, alebo ukončený. Podľa toho rozdeľujeme slovesá na:

 

 • nedokonavé,

 • dokonavé.


Nedokonavý slovesný vid pomenúva dej, ktorý je nedokončený, dej, ktorý prebieha, stále trvá.


Príklady nedokovaných slovies:

 

chodiť, nosiť, ležať, skákať, bežať, hrať, zliezať, kresliť, postávať, plávať, zdobiť, volať.

 


Dokonavý slovesný vid pomenúva dej, ktorý je dokončený, dej, ktorý je zavŕšený, hotový.


Príklady dokovaných slovies:

 

odniesť, skočiť, vyniesť, zaťať, nahrať, nakresliť, priniesť, vyhrať, preliezť, nakresliť.

 


 

 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč slovesný spôsob slovies:


ukradla

dokonavý vid

prebieha

nedokonavý vid

utrel

dokonavý vid

uniklo

dokonavý vid

svieti

nedokonavý vid

čítajú

nedokonavý vid

preskočil

dokonavý vid

učí sa

nedokonavý vid

ušľahala

dokonavý vid

končí

nedokonavý vid

napísali

dokonavý vid

dobehla

dokonavý vid

oklamalo

dokonavý vid

žiadala

nedokonavý vid

kontroluje

nedokonavý vid

vyletel

dokonavý vid

rozbilo sa

dokonavý vid

rozpráva

nedokonavý vid

zvoní

nedokonavý vid

sadol si

dokonavý vid

zasmejú sa

dokonavý vid


 

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a pokús sa zmeniť dokonavý vid slovies na nedokonavý.


ukradne

kradne

zaspalo

zaspávalo

utrie

utiera

unikne

uniká

nakresliť

kresliť

pomôcť

pomáhať

preskočí

preskakuje

zazvoní

zvoní

vyskočil

vyskakoval

napiecť

piecť

napísali

písali

dobehla

dobieha

oklame

klame

poslali

posielali

hodiť

hádzať

vyletí

vylieta

rozbije sa

rozbíja sa

vysťahovať

sťahovať

vychladne

chladne

sadne si

sadá si

zasmejú sa

smejú sa